Webkwestie Ecologische voetafdruk

Werkwijze

Nu kunnen we eindelijk echt aan de slag!

Doe je best en maak de wereld een stukje beter!

Je hebt per groepje een pen en papier nodig.

Lees rustig hieronder wat je moet doen.

Vergeet ook niet om daarna even op de pagina beoordeling te kijken zodat je al weet waar je leerkracht op gaat letten als je je werk inlevert.

 1. Je gaat eerst in je groepje kijken wat een ecologische voetafdruk is. Kijk bij de infobronnen op welke site je dit kunt vinden. Waaruit bestaat deze voetafdruk? Schrijf dit op een blaadje en doe dit in je eigen woorden.

 2. Je gaat je eigen ecologische voetafdruk meten. Dit doe je alleen, zonder je groepje. Meester of juf heeft hiervoor het werkblad (of je kunt het hier downloaden). Als je je score hebt berekend, kom je dan terug hierheen?

 3. In je groepje ga je de scores vergelijken. Beantwoord de volgende vragen hierbij

  • Is er verschil in scores?

  • Hoe zou dit komen?

  • Kijk naar de onderdelen waar hoog op gescoord is. Welke onderdelen zijn dit?

  • Onderzoek met behulp van de infobronnen hoe je eraan kunt werken om de hoge scores naar beneden te krijgen.

 4. Nu jullie weten hoe groot of klein jullie voetafdruk is, gaan we kijken hoe groot de voetafdruk van kinderen uit andere delen van de wereld is. Je meester of juf heeft een tabel waar de voetafdrukken van een heleboel landen in staan. (Je kunt de tabel ook hier downloaden.)

 5. Kies twee landen uit: één land waarvan de score hoog is en één land waarvan de score laag is. Beantwoord dan de volgende vragen:

  • Hoe hoog is de score van de landen die je hebt uitgekozen?

  • Wat vinden jullie van de verdeling tussen de hoge en lage scores? Leg uit waarom jullie dat vinden.

  • Hoe zou het kunnen komen dat het land deze score haalt? Probeer de volgende onderwerpen hierbij te betrekken: energie, wonen, vrijetijdsbesteding, water, kleding & schoeisel, verkeer & vervoer, voeding, hygiëne & verzorging en afval. Schrijf de antwoorden op jullie blaadje.

 6. Met je groepje maak je een interview om erachter te komen hoe groot de ecologische voetafdruk van mensen uit de buurt is. Je moet minimaal 5 vragen stellen die hiermee te maken hebben. Je kunt hierbij ook vragen gebruiken die in de test (opdracht 2) zijn gesteld. Misschien kunnen jullie ook wel vragen bedenken waardoor de mensen zelf gaan nadenken over hun ecologische voetafdruk!

  • Vervolgens ga je het interview houden. Jullie moeten ten minste één persoon interviewen, maar als je het leuk vindt, mag je natuurlijk ook meer interviews afnemen. Misschien kun je ook foto’s maken!

 7. Als je het interview gedaan hebt, maak je een verslag over de voetafdruk van de mensen die je geïnterviewd hebt.

  • Alles uit opdracht 1, 2, 3, 4 en 5 gaan jullie presenteren. Je mag zelf weten hoe je dat gaat doen. Overleg het wel goed in je groepje, zodat iedereen het ermee eens is! De presentatie moet duidelijk, netjes en verzorgd zijn. Laat in je presentatie ook zien hoe je nu denkt over de voetafdruk.

Extra opdracht

Zo, jullie gaan snel! Daarom hebben we een extra uitdaging voor jullie. Beantwoord eerst de vragen en maak daarna een mooie poster tegen luchtvervuiling! Je kunt een goede website vinden bij de infobronnen.

  1. Wat zijn de oorzaken van luchtvervuiling?

  2. Wat zijn de gevolgen van luchtvervuiling?

  3. Wat kun jij doen tegen luchtvervuiling?

Maak nu een mooie poster tegen luchtvervuiling, waarin je duidelijk laat zien waarom je tegen luchtvervuiling bent.