Werkwijze

Nu kunnen we eindelijk echt aan de slag! Doe je best en maak de wereld een stukje beter! 

Je hebt per groepje een pen en papier nodig. 
 1. Je gaat eerst in je groepje kijken wat een ecologische voetafdruk is. Kijk bij de infobronnen op welke site je dit kunt vinden. Waaruit bestaat deze voetafdruk? Schrijf dit op een blaadje en doe dit in je eigen woorden.

 2. Je gaat je eigen ecologische voetafdruk meten. Dit doe je alleen, zonder je groepje. Meester of juf heeft hiervoor het werkblad (of je kunt het hier downloaden). Als je je score hebt berekend, kom je dan terug hierheen?

 3. In je groepje ga je de scores vergelijken. Beantwoord de volgende vragen hierbij
  1. Is er verschil in scores?
  2. Hoe zou dit komen? 
  3. Kijk naar de onderdelen waar hoog op gescoord is. Welke onderdelen zijn dit? 
  4. Onderzoek met behulp van de infobronnen hoe je eraan kunt werken om de hoge scores naar beneden te krijgen.